Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte Gospodarka odpadami – wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych.