Przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące użytkowników urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane dla JTI Polska sp. z o.o.