Przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące oceny zgodności maszyn/urządzeń – praktyczne podejście do oznakowania CE dla Lek S.A.