Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące w zakresie ochrony przez wybuchem dla Lek S.A.