Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące dla obserwatorów behawioralnych w ramach kontynuacji programu bezpiecznych zachowań dla MCPP Poland Sp. z o.o.