Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania dla Atlas Sp. z o.o.