Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 i Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 dla Bridgestone Stargard Sp. z o.o.