Przeprowadziliśmy szkolenie dla kierownictwa z wymagań normy ISO 9001:2015 dla firmy Philip Morris International.