Trening kierowniczy - Akademia Lidera

Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”. – mówił John Quincy Adams

Pewnego dnia Twój szef oznajmia, że masz stanąć na czele zespołu, którym będziesz zarządzać. Z dnia na dzień zmienia się Twoja rzeczywistość. Z kolegi stajesz się szefem, koledzy natomiast nadal zostają kolegami, ale w nowej, innej konfiguracji. Czas na zmiany, coś się kończy a coś zaczyna.

Jak w takim razie przeprowadzić zespół przez zmianę? Czy można nie stracić dobrych relacji z członkami zespołu lub nie zepsuć ich bardziej? A może te relacje zmienią się całkowicie? Jak zbudować autorytet wśród kolegów? Jakie są zadania kierownika czy role menedżera? Jaka spoczywa na nich odpowiedzialność prawna? Jak wydawać polecenia, rozliczać, udzielać informacji zwrotnej i chodzić na piłkę nożną? Jakie są emocje i odczucia osób, które teraz nam podlegają. Jak ustalić swoje relacje z członkami innych zespołów? Uczestnicy otrzymają sporą dawkę wiedzy, dzięki której autorytet szefa i kierowanie ludźmi przestanie być intuicyjne a będzie zaplanowane: jakie są typy liderów, jakie są zadania lidera z różnych perspektyw, czy można dopasować style kierowania do sytuacji w firmie i w zespole, jak wykorzystać potencjał zespołu i uzyskać efekt synergii? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych uzyskasz podczas trzydniowego szkolenia „Akademia Lidera, brygadzisty, kierownika, szefa produkcji”.

Plan szkolenia

Dzień I

 • Awans wewnętrzny- wczoraj kolega dziś podwładny
 • Przywódca a nadzorca – metody budowania autorytetu.
 • Rodzaje i źródła władzy
 • Co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
 • Model zarządzania zespołem złożonym z dawnych kolegów lub pracowników:
 • Rzeczywistość VUCA
 • Zasady komunikacja w zespole produkcyjnym
 • Budowanie komunikatów dopasowanych do odbiorców
 • Różne osobowości
 • Różnice pokoleń- jak sobie z nimi radzić?
 • Motywowanie z różnych perspektyw
 • Delegowanie i monitorowanie zadań
 • Pułapki w zarządzaniu
 • Świadome budowanie relacji – co wolno a czego unikać?
 • Wewnętrzna opozycja – czyli jak radzić sobie z oporem w grupie?
 • Paradoks niepotrzebnych kompetencji

Dzień II

 • Kto jest osobą kierującą pracownikami?
 • Obowiązki osoby kierującej pracownikami
 • Jakie wymagania powinien znać kierownik?
 • Źródła wymagań prawnych
 • Aktualne przepisy
 • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Różne style kierowania, czyli „szef idealny”
 • Wywieranie wpływu a odpowiedzialność za pracowników
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Zasady planowania i realizowania bezpiecznych warunków pracy w aspekcie
  systemowego podejścia do zarządzania bhp
 • Znaczenie bezpieczeństwa pracy w pracy kierownika
 • Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp
 • Odpowiedzialności prawne za poziom bezpieczeństwa dotyczące osób kierujących
  pracą ludzi
 • Konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Wypadki w pracy

Dzień III

 • Brygadzista, lider, mistrz- moja rola i zadania dotyczące czasu pracy
 • Najważniejsze definicje dotyczące czasu pracy
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe
 • Podstawowe wymagania dotyczące prawa pracy dla osób kierujących
 • Obowiązujące zmiany dotyczące świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej,
 • Dane osobowe w rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia w obliczu ostatnich zmian w przepisach prawa pracy
 • Przepisy
 • Studium przypadku
 • Gra kompetencyjna: zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • Podsumowanie wiadomości

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!