Przeprowadziliśmy szkolenie dla audytorów wewnętrznych z wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla Shiloh Industries Sp. z o.o.