Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Przeprowadziliśmy szkolenie dla audytorów wewnętrznych w zakresie ZSZ zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 dla firmy Bioagra S.A.