Przeprowadziliśmy Szkolenie dla Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 dla Mokate Sp. z o.o.