Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 we Wrocławiu.