Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ ISO 45001 dla firmy Atlas sp. z o.o.