Przeprowadziliśmy szkolenia dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania energią ISO 50001:2011 dla Electrolux Poland Sp. z o.o.