Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2007 oraz ISO 27001:2013 dla PGE GiEK S.A.