Przeprowadziliśmy szkolenie dla audytorów dotyczące wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska dla Isocert Sp. z o.o.06