Warsztaty behawioralne dla kierownictwa (poziom od Dyrekcji do liderów/mistrzów)

Powszechny jest fakt, że głównymi przyczynami wypadków w firmach są niebezpieczne zachowania pracowników oraz niebezpieczne warunki pracy.

Badania mówią, że ponad 80% wszystkich wypadków związanych jest z człowiekiem i jego zachowaniami, dlatego coraz więcej firm dostrzega namacalne korzyści z wprowadzenia kultury bezpieczeństwa pracy oraz obserwacji zachowań pracowników.

Wiele organizacji w tym procesie pomija jednak pierwszy i najważniejszy element, bez którego nie jest możliwa poprawa. Jest nim prawdziwe zaangażowanie kierownictwa w kwestie związane z bezpieczeństwem. To bardzo trudne zadanie, tym bardziej, że błędnym podejściem kierownictwa jest skupienie uwagi jedynie na identyfikacji niebezpiecznych warunków pracy z pominięciem obserwacji zachowań, a następnie próby ich zmiany. Dzięki metodzie obserwacji zachowań pracowników prawdopodobne jest zmniejszenie ilości wypadków w wyniku wpływania na postawy pracowników, a także zwiększenie świadomości i zaangażowania kierownictwa oraz pracowników w sprawy bezpieczeństwa.

Cel szkolenia

Założeniem programu „Behawioralne podejście do przywództwa” jest stworzenie osobom kierującym pracą ludzi programu przywództwa, który będzie motywował i umożliwiał im uczestnictwo w realizacji celów firmy w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Ostatecznym celem jest podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa, zdefiniowanego jako taki poziom zachowań, jaki zachowujemy gdy nikt na nas nie patrzy.

Warsztaty przeznaczone są dla dyrekcji, kadry kierowniczej, pracowników pełniących rolę liderów, specjalistów BHP, pełnomocników systemu zarządzania BHP i osób zaangażowanych w promocję bezpieczeństwa w organizacji. Są one indywidualnie dostosowane do konkretnej organizacji oraz dedykowane konkretnej grupie pracowników.

Koncepcja behawiorystyczna

Nic w naszej działalności nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo – wszyscy słyszeliśmy tę mantrę, ale kiedy to podejście jest naprawdę stosowane? W jaki sposób ludzie dokonują wyboru: pracuję bezpiecznie czy pracuję szybko? A może uda się pracować szybko i bezpiecznie?
Koncepcja psychologiczna człowieka którą przedstawimy jest koncepcją behawiorystyczną. Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa behaviour i oznacza zachowanie, postępowanie.
Behawioryzm w swojej idei kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzkiego. Szkoła behawiorystyczna zwraca uwagę, iż środowisko jest niepowtarzalną mozaiką różnego rodzaju bodźców występujących w środowisku pracy. To właśnie te bodźce determinują, w głównej mierze, zachowanie człowieka. W związku z tym, że według koncepcji behawiorystycznej, człowiek jest istotą zewnątrz – sterowalną, można na niego oddziaływać stosując system wzmocnień pozytywnych i negatywnych.

Program szkolenia

Program składa się z trzech warsztatów. Każdy z nich jest bardzo praktyczny, angażujący do aktywnego uczestnictwa, nie za długi oraz łączący wiele doświadczeń związanych z wizytami na terenie zakładów klientów, dyskusjami, ćwiczeniami i prezentacjami.

Warsztat 1 – Znajdowanie wartości
  • Jak zrozumieć cele i zasady firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osobistą odpowiedzialność?
  • W jaki sposób obserwować i zauważać zachowania odbiegające od standardu?
Warsztat 2 – Ustanawianie wartości
  • Jak ustanawiać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa?
  • W jaki sposób doceniać zachowania zgodne z najwyższymi standardami?
Warsztat 3 – Osadzanie wartości
  • Jak wdrożyć stosowanie wartości w codziennej pracy?
  • Jak właściwie reagować na zachowania i być skutecznym liderem?

Założenia dotyczące tematyki warsztatów

  • Kultura uczenia się, którą zaprezentujemy, zachęca ludzi do demonstrowania, że się doskonalą, podczas gdy kultura niepowodzeń lub karania często zachęca do niewłaściwego zachowania.
  • Warsztaty przedstawiają sposoby zawierania nowych, psychologicznych umów, które obejmują zgodę na lepszą efektywność w przyszłości i akceptację niepowodzeń.
  • Uczestnicy muszą być przygotowani, aby przekazać swoje zrozumienie znaczenia „Zero wypadków” w czasie warsztatu, czego nie tolerują i w jaki sposób to przedstawiają w swoim zakładzie.
  • Warsztaty dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy i obserwacji zachowań pracowników dają szansę lepszego wykorzystania możliwości pracowników. Kiedy ludzie zrozumieją, dlaczego zostają poddawani ocenie, są zdolni do tego, aby wykonywać pracę lepiej. Nawet jeśli mierniki czasami kolidują ze sobą, zrozumienie ich przeznaczenia i celów przez ludzi pomoże podejmować decyzje w ustalonych ramach. Środowisko i kultura, w których wykonywana jest praca, są kluczowe dla powodzenia.