Przeprowadziliśmy Szkolenie Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 dla Colep Polska Sp. z o.o.