Przeprowadziliśmy szkolenie audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 i BHP OHSAS 18001:2007 dla Royal Canin Polska w Niepołomicach.