Przeprowadziliśmy szkolenie audytorów wewnętrznych w zakresie zarządzania energią zgodnego z ISO 50001 – warsztaty szkoleniowe dla firmy NMG S.A.