Przeprowadziliśmy szkolenie audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania BHP zgodnego z normą OHSAS 18001:2007.