Środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy - czym są i jaka jest ich rola?

Przeprowadziliśmy szkolenie audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy OHSAS 18001:2007 dla Flex Films Europa Sp. z o.o.