Przeprowadziliśmy szkolenie Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001:2004 oraz ISO 27001 i ISO 50001:2011 w Karpaczu dla PGE KWB Turów S.A.