Przeprowadziliśmy szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 dla Urzędu Miasta Szczecin.