Przeprowadziliśmy szkolenie dla audytorów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania energią ISO 50001:2011 dla firmy JTI Polska sp. z o.o.