Przeprowadziliśmy szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP dla EWE energia Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.