Trening asertywności

Asertywność jest pojęciem kojarzonym głównie z umiejętnością odmawiania. Jest to jednak szereg umiejętności postępowania z ludźmi, świadomość swoich słabych i mocnych stron, a co najważniejsze – odpowiedzialność. To również zdolność do świadomego podejmowania decyzji co zwiększa możliwość wprowadzania zmian, jeśli uznamy je za konieczne.

Każdy z nas niejednokrotnie uległ presji porzucenia swoich pragnień, by uniknąć konfrontacji z innymi osobami. Chcemy też być otwarci na prośby i potrzeby innych osób zatracając zdrowy rozsądek poprzez branie zbyt wielu obowiązków na siebie. W takich momentach warto nabyć umiejętność jaką jest asertywność. Niestety odmawianie rozumiane jest często jako cecha negatywna, równa bycia zuchwałym, niegrzecznym czy nawet bezczelnym. Często popełniamy podstawowe błędy próbując powiedzieć „nie” m.in. atakując słownie odbiorcę broniąc swojej osoby, stosując zbyt wiele argumentów tłumaczących swoją odmowę, bądź poprzez używanie zwrotów jak „nie mogę” czy „przepraszam, ale”. W jaki więc sposób zbudować zdrowe relacje międzyludzkie tak istotne w każdym aspekcie życia? Jak mówić otwarcie by wyegzekwować realizację potrzeb biznesowych i poczuć osobistą satysfakcję, nie czując obawy przed krytyką i konfliktem?

Asertywność pozwala zbudować swój autorytet oparty na szacunku, zaufaniu i świadomości nieprzekraczalnych granic. W każdej organizacji jakość relacji w zespołach pracowniczych jest ważna i podstawowa dla ich wydajności. Asertywna postawa warunkuje wreszcie odpowiednie i bezpieczne reakcje w różnych, trudnych sytuacjach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji, opartej na wzajemnym szacunku, a także wyjaśnienie różnicy między asertywnością, uległością i agresją. Dzięki wykształceniu asertywnej postawy uczestnicy będą potrafili właściwie komunikować swoje osobiste i zawodowe oczekiwania, wyrażać krytykę w konstruktywny sposób oraz radzić sobie z negatywnymi ocenami innych osób.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane dla osób które:

 • chcą swobodnie i konstruktywnie wyrażać swoją opinię, w sytuacjach których się obawiają (m.in. podczas spotkań kadry pracowniczej, spotkań zespołowych),
 • chcą reagować w trudnych, konfliktowych sytuacjach w sposób prowadzący do łagodnego i ugodowego zakończenia konfliktu,
 • chcą umieć zastosować konstruktywną krytykę by wpłynąć pozytywnie na zaangażowanie pracownika,
 • chcą odmawiać w sytuacjach kiedy mogą zostać przekroczone nasze granice, ale też kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich próśb bądź poleceń od innych osób.

Ale również dla osób, które:

 • mają problemy z utrzymaniem zdrowych relacji, opartych na wzajemnym szacunku,
 • nie potrafią przyjmować krytyki,
 • nie rozumieją postaw i oczekiwań innych ludzi,
 • są ulegli lub agresywni wobec innych,
 • boją się zmian i nie chcą się w nie angażować.

Program szkolenia obejmuje

 • kształtowanie wiedzy praktycznej na temat różnych postaw i zachowań w relacjach z innymi. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania każdej z nich u siebie i innych,
 • budowanie świadomości konsekwencji zachowań uległych i agresywnych.
 • kształtowanie wiedzy na temat postawy asertywnej i budowanie umiejętności zachowań asertywnych,
 • przyjmowanie pochwał i uwag krytycznych,
 • odmawianie,
 • wyrażanie własnych uczuć i potrzeb,
 • pułapki komunikacyjne i sposoby ich unikania.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie zastosować zachowania asertywne i rozróżnić czym są zachowania uległe i agresywne od asertywnych. Będą w stanie zachować się odpowiednio w sytuacjach trudnych i z odpowiedniej perspektywy je oceniać. Szkolenie wykształci w nich umiejętność działania w sposób nie stwarzający konfliktów, z jednoczesnym dbaniem o własne interesy.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!