Komunikacja interpersonalna- sztuka skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów.

Komunikacja interpersonalna towarzyszy nam w każdym aspekcie naszego życia. Komunikujemy się mimowolnie, czy tego chcemy czy nie zawsze wysyłamy jakiś przekaz – jeśli nie za pomocą słów to poprzez „mowę ciała”. Komunikacja interpersonalna ma bezpośredni wpływ na wszelkie nasze działania indywidualne czy tez grupowe. Dlaczego jest tak istotne by w prawidłowy sposób komunikować się z innymi?

Obecnie kładzie się ogromny nacisk na szkolenia techniczne pracowników, ale jeśli nie zapoznają się z podstawami komunikacji, będą popełniać błędy w przekazie tych szkoleń i nie będą ich praktykować w firmie. Muszą skutecznie przekazywać informacje, w przeciwnym razie będą narażeni na rozczarowanie i odrzucenie przez innych. Umiejętność wyrażania swojej opinii jest równie ważna co umiejętność słuchania gdyż obydwa te czynniki dyktują sukces w rozmowie.

Umiejętny sposób komunikowania się ma fundamentalny wpływ na sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym. Przez nieodpowiednią komunikację powstają niejednokrotnie konflikty, które mogą zdezorganizować pracę. Trudno ich uniknąć nawet w sprawnie działających organizacjach, mimo to odpowiednio potraktowane mogą wspomóc pomysłowość jej członków. Zespoły produkcyjne są narażone na ryzyko wystąpienia konfliktów w nie mniejszym stopniu, niż inne organizacje. Zdolność do szybkiego i skutecznego reagowania na pojawiające się problemy komunikacyjne w zespole – rozwiązywania ich oraz unikanie kolejnych to sztuka, potrzebna każdemu przełożonemu w zespole. Konflikty rozwiązane w sposób konstruktywny mogą stanowić okazję do rozwoju poprzez naprawę dostrzeżonych dzięki nim błędów .

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji istotnych dla realizacji celów biznesowych, m.in. poznanie tajników komunikacji w zakresie jej zasad, barier oraz pułapek. Poznanie technik na skuteczne przekazywanie informacji i jej odbieranie, a także skutki i przyczyny nieprawidłowej komunikacji zarówno w relacjach indywidualnych jak i w zarządzaniu grupą ludzi. W szkoleniu zawarte będę aspekty komunikowania się z tzw.„trudnym klientem” niezależnie czy jest on współpracownikiem czy osobą zewnętrzną, oraz zapobiegania powstaniu konfliktów i ich rozwiązywania. Uczestnicy szkolenia nabędą prawidłowy schemat reagowania w sytuacjach konfliktowych, wykształcą zdolność do ucinania sporów, analizowania tych zażegnanych i wyciągania wniosków, służących poprawie jakości pracy w zespole.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą doskonalić swoją komunikację w kontaktach biznesowych, mają ciągły kontakt z klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Chcą zwiększyć i poprawić jakość komunikacji w zespole pracowniczym oraz znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów wynikających z nieprawidłowej komunikacji.

Program szkolenia obejmuje

  • budowanie kontaktu – od czego zależy prawidłowe nawiązanie współpracy z drugą osobą,
  • poznanie podstawowych błędów komunikacyjnych, w jaki sposób powstają oraz jak z nimi walczyć,
  • modelowanie nastawienia i poznanie różnic w sposobie komunikowania się,
  • bariery komunikacyjne i wynikające z nich konsekwencje,
  • poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz umiejętność wykorzystania silnych stron w komunikacji z innymi,
  • poznanie tajników mowy niewerbalnej i redukowanie stresu w trudnych sytuacjach,
  • poznanie typów osobowościowych i charakterystyczne dla nich potrzeby oraz sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe,
  • kształtowanie wiedzy praktycznej na temat strategii rozwiązywania konfliktów,
  • kształtowanie umiejętności doboru i zastosowania odpowiedniej strategii lidera w sytuacji konfliktowej, skutecznego kończenia konfliktów.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!