Praktyczne podejście do oszczędzania energii poprzez spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 50001

System zarządzania energią określony przez normę ISO 50001 stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie kwestią racjonalizacji zużycia energii, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak również w jednostkach administracji.

Głównym celem wdrożenia systemu jest poprawa efektywności energetycznej, co wpisuje się w troskę o ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszanie zużycia energii.

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, to podejście systemowe do wykorzystania energii może być ciekawym pomysłem na rozwinięcie systemu oraz realną poprawę jego skuteczności. ISO 50001 może być również pomocne w sytuacji gdy ustalane są w Państwa Zakładach cele związane z oszczędnościami w zużyciu energii, przy jednoczesnym braku wsparcia dla ich realizacji bądź późniejszego doskonalenia.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

Celem naszego szkolenia jest wprowadzenie w tematykę zarządzania energią, przedstawienie szerszego kontekstu jej opracowania, czyli jak wpisuje się ona w realizację Polityki Energetycznej Unii Europejskiej 3×20. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak zaprojektować system i zaangażować wszystkie służby na każdym szczeblu organizacji: najwyższe kierownictwo, osoby odpowiedzialne za zapewnienie mediów o wymaganych parametrach (działy utrzymania ruchu lub głównego energetyka) a także te działy, które energię zużywają. Omówimy również istotę systemu jaką jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii i wymagań prawnych, które mają zastosowanie do tych obszarów Powiemy też o zasadach odpowiedniego zarządzania zużyciem energii w sposób wykazujący efekty (w tym ekonomiczne) przyjętych rozwiązań, przedstawimy wymagania odnośnie dokumentacji stawiane przez ten standard i pokażemy, które elementy można zintegrować z innymi systemami ISO w celu wykorzystania możliwości synergii.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy, planujących wdrożyć system zarządzania energią w swojej organizacji oraz przygotowujących się do szkolenia audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • System zarządzania energią ISO 50001
  • Geneza systemu zarządzania energią
  • Możliwości integracji z innymi systemami ISO
  • Korzyści z wdrożenia i certyfikacji
  • Model działania
 • Planowanie w systemie energetycznym
  • Przegląd energetyczny – jakie dane powinien zawierać
  • Energia bazowa – jak ją wyznaczyć
  • Wskaźniki wyniku energetycznego – możliwości ustanowienia
  • Cele i zadania energetyczne – jak je definiować
 • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka energetyczna
 • Identyfikacja wymagań prawnych związanych z wykorzystaniem energii
  • Zasady identyfikacji i zapewnienie dostępu,
  • Przekazywanie informacji o wymaganiach prawnych wewnątrz firmy,
  • Podstawowe wymagania prawne w zakresie wykorzystania energii.
 • Zasady komunikacji związanej ze zużyciem energii
 • Jak zainteresować pracowników
 • Szkolenia i świadomość
  • Jak budować zaangażowanie wśród pracowników
 • Projektowanie – uwzględnienie wyniku energetycznego
 • Zakupy – kryteria i informacje dla dostawców
 • Monitorowanie i pomiary
 • Audyty wewnętrzne systemu zarządzania energią
  • Jak tworzyć zespół skutecznych audytorów SZE
  • Jak planować audyty z uwzględnieniem innych systemów już funkcjonujących w firmie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
  • Jakie dane wejściowe powinny być analizowane
  • Jakie dane wyjściowe z przeglądu powinny się pojawić
  • Jak zapewnić skuteczność przeglądu systemu?

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenie poprowadzi

Anna Kominek

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Szkolenie poprowadzi

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!