Praktyczne podejście do spełnienia wymagań normy

Firmy spożywcze codziennie zmagają się z ostrymi wymaganiami prawa, konsumentów i klientów aby zapewnić bezpieczny proces produkcji.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności pozwoli zmienić podejście organizacji na zapobiegawczy sposób myślenia. ISO 22000 to międzynarodowa norma, której stosowanie jest korzystne dla wszystkich organizacji z łańcucha dostaw żywności. Standard ten opublikowano we wrześniu 2005 roku jako ujednolicenie dotychczas stosowanych wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma jest możliwa do zastosowania między innymi przez producentów żywności, zbóż, pasz, rolników, sprzedawców oraz wszystkich innych mających kontakt z żywnością. Dzięki ISO 22000 bezpieczeństwo żywności zapewnione jest od produkcji pierwotnej aż po stół konsumenta.

Norma ISO 22000 to wymagania będące swego rodzaju kompilacją znanych, kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem i elementów systemu bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Łączy ona w sobie między innymi wymagania zawarte w Codex Alimentarius, Dobrych Praktykach, normie ISO 9001 oraz międzynarodowych standardach sieciowych (IFS, BRC).

Skutecznie wdrożony system zarządzania, dostosowany do potrzeb organizacji jest w stanie zapobiec błędom powodującym problemy z bezpieczeństwem żywności i wynikających z nich kosztom. Działający system podnosi także wiarygodność firmy w kontekście wymagań prawa i pozwala uzyskać przewagę rynkową.

Program szkolenia dotyczy zapoznania uczestników z fachową terminologią i wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak osiągnąć maksimum korzyści z wprowadzenia systemu biorąc pod uwagę na optymalne podejście do sporządzania wymaganej normą dokumentacji. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy oraz przygotowujących się do szkolenia audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz systemu HACCP wg Codex Alimentarius
 • Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE
 • Najważniejsze aspekty dotyczące jakości produkowanej żywności. Zagrożenia w przemyśle spożywczym
  • zagrożenia biologiczne
  • zagrożenia chemiczne
  • zagrożenia fizyczne
 • Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności
  • Higiena pracowników
  • Mycie i dezynfekcja
  • Gospodarka odpadami
  • Wymagania techniczno-sanitarne
  • Profilaktyka dotycząca szkodników
 • Struktura i koncepcja normy ISO 22000:2005 oraz Codex Alimentarius
 • Omówienie wymagań normy ISO 22000:2005, sposoby wdrażania systemu:
  • Wymagania dotyczące dokumentacji
  • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Zarządzanie zasobami
  • Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów: Programy wstępne (PRP), Analiza zagrożeń, Operacyjne programy wstępne (OPW), Plan HACCP, Identyfikowalność wyrobów
  • Metodyka prowadzenia analizy zagrożeń i identyfikacji Krytycznych Punktów Kontrolnych
  • Walidacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Walidacja środków nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Weryfikacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące wdrożenia systemu ISO 22000, przykłady tworzenia wymaganej przez normę dokumentacji systemowej
 • Wzajemne powiązania systemu HACCP i ISO 22000,
 • Wzajemne powiązania ISO 22000 oraz ISO 9001:2015.
 • Certyfikacja wdrożonego Systemu.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych).