Praktyczne podejście do spełnienia wymagań normy

Międzynarodowa organizacja ISO opublikowała 19 czerwca 2018 roku nową wersje normy ISO 22000, określającą wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standardowo w ciągu trzyletniego okresu przejściowego, liczonego od daty publikacji, organizacje certyfikowane według ISO 22000:2005, będą musiały wprowadzić wymagane zmiany.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i celów zmian w normie ISO 22000:2018, a także dyskusja na temat sposobów interpretacji nowych wymagań tej normy.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami nowej normy oraz przygotowujących się do szkolenia audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Cele zmian w normie ISO 22000:2018
 • Sposób wprowadzenia planowanych zmian
 • Nowa struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL
 • Interpretacja nowych zapisów normy ISO 22000:2018
  • Zmiany w terminologii
  • Zwiększone wymagania dotyczące przywództwa oraz skuteczności w systemie.
  • Kontekst organizacji – czego dotyczy?
  • Określenie stron zainteresowanych w systemie zarządzania jakością, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań (wykład + ćwiczenie)
  • Wzmocnienie podejścia procesowego w zarządzaniu jakością (wykład + ćwiczenie)
  • Procedury, instrukcje a udokumentowana informacja (wykład + ćwiczenie)
  • Zarządzanie zmianą w systemie
  • Podejście oparte na ryzyku i szansach – jak wdrożyć?
  • Zagrożenia a ryzyko w Planie Kontroli Zagrożeń (wykład + ćwiczenie)
  • PRP, OPRP, CCP oraz środki nadzoru – walidacja i weryfikacja (wykład + ćwiczenie)
  • Monitorowanie i pomiary – ukierunkowane na osiąganie mierzalnych wyników, analizę wyników monitorowania
  • Postępowanie z produktem potencjalnie niezgodnym (wykład + ćwiczenie)
  • Rezygnacja z oddzielnego wymagania „działania zapobiegawcze”
  • Przegląd zarządzania – omówienie strategicznych kierunków organizacji
 • Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarzadzania (Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności) w zakresie dostosowania organizacji do nowych wymagań
 • Podsumowanie zmian
 • Dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, w których dyskusja i ćwiczenia zajmują znaczącą ilość czasu.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych).