Trójpak energetyczny - konsekwencje zmian w przepisach dla działalności gospodarczej

Ustawa Prawo energetyczne jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce.

Celem nowelizacji jest potrzeba dostosowania polskiego prawa energetycznego do podstawowych wymogów przepisów obowiązujących w Unii Europejskie.

Ze względu na przedłużanie się procesu legislacyjnego, spowodowane trudnościami w dojściu do konsensusu odnośnie niektórych rozwiązań systemowych (np. poziomu wsparcia dla źródeł odnawialnych), oraz aby uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych ze strony Komisji Europejskiej, koniecznym było uchwalenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, zwanego „małym trójpakiem energetycznym”. Jednocześnie kontynuowane są prace legislacyjne nad tzw. ,,dużym trójpakiem” zmierzające do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie prawa energetycznego. Zmiany prawdopodobnie doprowadzą do wyłączenia do odrębnych ustaw przepisów dotyczących rynku gazu oraz odnawialnych źródeł energii.

Jeśli zastanawiacie się Państwo „o co tyle hałasu”, co oznaczają te zmiany dla funkcjonowania rynku energii w Polsce i co mogą oznaczać dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych – serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie. Postaramy się wyjaśnić te wątpliwości.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian wprowadzonych zmianą ustawy Prawo energetyczne. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo dlaczego Mały trójpak ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce, co oznacza wzmocnienie praw konsumenta i wsparcie „odbiorców wrażliwych”. Przedstawimy również podstawy energetyki prokonsumenckiej i zasady zakupu energii przez odbiorców energochłonnych.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych konsekwencjami, jakie niosą zmiany w przepisach energetycznych, dla przedsiębiorców.

Program szkolenia

 • Założenia prawa energetycznego
  • Wytyczne prawa unijnego
  • Prawo energetyczne w świetle nowelizacji – podstawowe założenia, definicje
 • Nowe rodzaje źródeł
  • Mikroinstalacje, małe instalacje – jak mają funkcjonować?
 • Instalator mikro i małych instalacji
  • Zasady szkolenia i certyfikacji
 • Możliwość finansowania inwestycji energetycznych w jednostce samorządowej
 • Dalsze rozdzielenie działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną
 • Kim jest odbiorca energochłonny? Jak zmieniła się jego sytuacja?
 • Kim jest odbiorca wrażliwy?
 • Jak ma wyglądać wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji?
 • Jak wygląda system gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w OZE
 • Obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego wobec konsumentów
 • Nowe zasady związane ze zmianą sprzedawcy
 • Małe zamknięte systemy dystrybucyjne
 • Obligo gazowe – podstawowe założenia
 • Nowy zakres kar pieniężnych

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).