Skuteczna sprzedaż w rozmowie telefonicznej, efektywne metody pozyskiwania Klientów w zimnej rozmowie telefonicznej - czyli jak rozmawiać z Klientem, który nie oczekuje na kontakt od Ciebie?

Cel szkolenia:

 • Zbudowanie własnego konceptogramu rozmowy telefonicznej, gotowej struktury do natychmiastowego wykorzystania,
 • Poznanie mechanizmów pokonywania oporu na pierwszej linii kontaktów – metody pracy z sekretariatem,
 • Opracowanie banku obiekcji z gotowymi sposobami reagowania,
 • Poznanie krytycznych zasad w budowaniu relacji przez telefon,
 • Zbudowanie kluczowych technik w budowaniu relacji i komunikacji z Klientem

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane do osób, które sprzedają różne produkty i usługi, poprzez bezpośrednie dotarcie do klienta, czyli konieczne jest częste inicjowanie tzw. zimnych rozmów telefonicznych, bez żadnej wcześniej znajomości i relacji.

Korzyści dla uczestnika – nabyte umiejętności:

 • Zbudujesz praktyczny warsztat z trenerami, będącymi aktywnymi praktykami, sprzedawcami, dla których sprzedaż przez telefon jest elementem codziennej pracy,
 • Poznasz najnowsze trendy i sposoby działania w sprzedaży telefonicznej,
 • Zobaczysz jak działa twarda sprzedaż na klientów, poznasz nowe narzędzia wywierania wpływu i budowania motywacji do zakupu.

Program szkolenia

Pierwszy dzień zajęć poświęcamy narzędziom, metodom oraz słowom, które odpowiednio użyte i powiedziane zwiększają szansę na zbudowanie dialogu z potencjalnym klientem.

Poznasz odpowiedzi na pytania:

 • Prospecting, czyli jak definiować potencjalnych klientów do rozmowy telefonicznej?
 • skąd pozyskiwać informacje i jak je wykorzystywać podczas zimnej rozmowy telefonicznej?
 • Jak rozpoczynać rozmowę, aby klient zrezygnował z odłożenia słuchawki?
 • Jak rozmawiać, aby sprawdzić realność szans na współpracę?
 • Jakich słów używać: na początku, w trakcie i na końcu rozmowy?

Drugi dzień koncertuje się na specyfice biznesu uczestników szkolenia:

 • Pracujemy i trenujemy sposoby wykonywania telefonów do Twoich Klientów.
 • Budujemy własne modele rozmów skierowane do różnych odbiorców.
 • Poznajemy motywatory do wywierania wpływu i sprawdzania motywacji do współpracy,
 • Uczymy się reagować na „nie” klienta.
 • Kreujemy konkretną retorykę prowadzenia rozmowy handlowej.
 • Wyznaczamy cele na czas po zajęciach, a natychmiast przekonać się jak działają wypracowane metody.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin). Dla indywidualnych projektów, czas i tryb szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Systemy

Szkolenia prowadzone są w systemie otwartym i zamkniętym:

W systemie otwartym, na sali szkoleniowej spotykają się uczestnicy z różnych firm i branż. Wspólnie budujemy profil, poznajemy narzędzia specyficznie dla własnej branży i organizacji, realizujemy opisane cele szkolenia.

Szkolenia zamknięte – w organizacji Klienta, zastanawiamy się nad celami social mediów w strategii promocji przedsiębiorstwa. Budujemy wspólnie podstawy do profilu firmowego i profili indywidualnych członków społeczności firmowej dla uzyskania spójności przekazy głównych wartości dla potencjalnych klientów. Budujemy i optymalizujemy metody dotarcia do klientów za pomocą dostępnych w LinkedIn narzędzi

Czas trwania szkolenia

Szkolenia prowadzone są w systemie otwartym i zamkniętym:

W systemie otwartym, na sali szkoleniowej spotykają się uczestnicy z różnych firm i branż. Wspólnie uczymy się praktycznych metod sprzedaży telefonicznej, jej struktury i etapów oraz pracy z trudnościami i obiekcjami klienta.

Szkolenia zamknięte – w zależności od wyzwań organizacji Klienta, budujemy także indywidualne programy dostosowane do specyfiki, problematyki i celów firmy. Projekt szkoleniowy odbywa się wówczas wewnątrz struktur klienta, a jego tematyka i przebieg zależy ściśle od wyzwań Klienta.

Koszt szkolenia

 • 1200 netto/osobę (słownie: tysiąc dwieście) / 2 dni
 • 1100 netto/osobę (słownie: tysiąc sto) – dla klientów ESQULA / 2 dni

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.