Skuteczna sprzedaż na spotkaniu handlowym. Jak zbudować i zarządzić wartością produktów i usług, aby doprowadzić do szczęśliwego zakończenia – czyli sfinalizować sprzedaż! Spotkanie sprzedażowe wg. metodologii H2H – Human To Human Selling System.

Cel szkolenia:

 • Poznanie i zrozumienie filozofii oraz zachowań klientów w relacji z handlowcami dla zabezpieczenia własnych wyłącznie interesów, bez jakichkolwiek intencji zakupowych,
 • Zbudowanie warsztatu pracy sprzedawcy w ujęciu niezbędnych etapów spotkania handlowego dla uzyskania jego optymalnego efektu końcowego – struktura i cele dla każdego etapu spotkania z klientem
 • Wypracowanie konkretnych sformułowań na gry i kombinacje klientów utrudniających nawiązanie relacji i efektywną sprzedaż.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane do osób, które prowadzą spotkania biznesowe, rozliczają się z celów sprzedażowych i KPI. Warsztat trafia także w oczekiwania przedsiębiorców, którzy jednoosobowo rozwijają swoje biznesy i chcą, aby spotkania były realną szansą na nawiązanie relacji i zbudowanie motywacji do współpracy.

Szkolenie nastawione jest na praktykowanie, prowadzone jest w sposób dynamiczny i obejmuje metody H2H – Human To Human Selling System, które pokazują konkretne narzędzia i sposoby biznesowego podejścia do relacji z Klientem w zależności od typu jego osobowości i zachowań.

Korzyści dla uczestnika – nabyte umiejętności:

 • Poznasz naturalne zachowania klientów z perspektywy typologii C.G. Junga, nauczysz się rozpoznawać prospektów i dostosowywać retorykę do ich stylu zachowań,
 • Nauczysz się jak zarządzać spotkaniem, jego przebiegiem i optymalnymi efektami, a także kolejnymi krokami po zakończeniu spotkania,
 • Rozpoznasz, czy reakcje klienta są skrytą grą i manipulacją, czy rzeczywistym zaangażowaniem we współpracę,
 • Poznasz oczekiwane postawy w relacji z klientem i zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie zarządzać relacją dla osiągnięcia celów biznesowych,
 • Zobaczysz jak rozpoznawać potrzeby, a jak i kiedy skutecznie je wykreować,
 • Poznasz, co należy zrobić, aby realnie i konkretnie ocenić, czy Twoja szansa na biznes jest realna, czy pozostaje jedynie nadzieją,
 • Nauczysz się, jak zamykać sprzedaż i jak sprawdzać jego poziom motywacji do współpracy,
 • Pozyskasz praktyczną wiedzę o technikach w komunikacji, aby skutecznie pozyskiwać kluczowe informacje, mające istotny wpływ na prezentacje Twoich rozwiązań.

Program szkolenia

Rozpoczynamy od typologii klientów wg C.G. Junga, mającej istotny wpływ na dopasowanie w komunikacji z indywidualnym klientem. Będziemy uczyć się identyfikować typowe zachowania, aby następnie nauczyć się narzędzi, metod i słów, które użyte w odpowiedni sposób pokazują, jak sprawdzić, czy sprzedaż w ogóle ma szansę dojść do skutku na pierwszym lub podczas kolejnych spotkań handlowych.

Pierwszy i drugi dzień zawiera odpowiedzi na pytania:

 • Jakim jestem sprzedawcą, jakie mam ograniczenia i silne strony?
 • Jakie są style Klientów i sposoby kontaktu ze sprzedawcą?
 • Jak podczas rozmowy obserwować klienta i prowadzić rozmowę w różnych kierunkach?
 • Jakie powinny być etapy w rozmowie biznesowej, aby z największym prawdopodobieństwem doprowadzić do zamknięcia sprzedaży? Kreowanie motywacji do zakupów, budowanie warunków biznesowych do współpracy,
 • Jak pytać? – H2H Selling System – metodyka zadawania pytań
 • Jak wycofywać się w trudnych sytuacjach i dalej budować relacje?
 • Jakich słów używać: na początku, w trakcie i na końcu rozmowy?
 • Jak radzić sobie z obiekcjami ? a przede wszystkim jak działać by w ogóle ich nie było…
 • Jak finalizować: sprzedaż, kolejny kontakt?
 • Jak zabezpieczać kolejny kontakt z klientem, jeśli w danej chwili nie podjął ostatecznie decyzji, ale również nie odmówił?

Trzeci dzień to trening i weryfikacja sposobu prowadzenia rozmowy według metody H2H Selling System

 • Koncentracja na treningu – prowadzimy spotkanie handlowe oparte na nowo poznanych umiejętnościach,
 • Każdy uczestnik będzie miał zadanie przeprowadzenia symulacji spotkania z Klientem,
 • Rozmowy mogą być nagrywane – na życzenie uczestników otrzymują oni pisemną informację wraz z nagraniem rozmowy od trenera prowadzącego. Raport będzie zawierał opis merytoryczny przeprowadzonej rozmowy i rekomendacje do pracy z klientem,
 • Pracujemy nad konkretną retoryką prowadzenia rozmowy handlowej,
 • Wyznaczamy sobie cele na czas po zajęciach, żeby szybko przekonać się jak działają nasze metody sprzedaży.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje dwa lub trzy dni szkoleniowe (16 lub 24 godzin). Dla indywidualnych projektów, czas i tryb szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Systemy

Szkolenia prowadzone są w systemie otwartym i zamkniętym:

W systemie otwartym, na sali szkoleniowej spotykają się uczestnicy z różnych firm i branż. Wspólnie uczymy się praktycznych metod sprzedaży telefonicznej, jej struktury i etapów oraz pracy z trudnościami i obiekcjami klienta.

Szkolenia zamknięte – w zależności od wyzwań organizacji Klienta, budujemy także indywidualne programy dostosowane do specyfiki, problematyki i celów firmy. Projekt szkoleniowy odbywa się wówczas wewnątrz struktur klienta, a jego tematyka i przebieg zależy ściśle od wyzwań Klienta.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia szkoleniowego (8 godzin).

Koszt szkolenia

 • 1200 netto/osobę (słownie: tysiąc dwieście) / 2 dni
 • 1100 netto/osobę (słownie: tysiąc sto) – dla klientów ESQULA / 2 dni
 • 1800 netto/osobę (słownie: tysiąc osiemset) / 3 dni
 • 1700/netto/osobę (słownie: tysiąc siedemset) – dla klientów ESQULA / 3dni

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.