Mnogość wymagań prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, częstotliwość ich zmian oraz stopień skomplikowania sprawiają, że ryzyko niedopełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków stale wzrasta. Naruszenia w tym zakresie mogą z kolei pociągnąć za sobą zdecydowaną reakcję organów administracji.

Pora więc podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytania:

Jakie konkretnie sankcje przewidział ustawodawca za zaniechania w obszarze ochrony środowiska? Który organ może podjąć działania sankcjonujące względem przedsiębiorcy?

Wbrew pozorom odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Jak się bowiem okazuje administracyjna kara pieniężna, grzywna, kara biegnąca czy opłata podwyższona…. to tylko niektóre z prawnie przewidzianych sankcji, zaś WIOŚ, wbrew powszechnej opinii, to nie jedyny organ dysponujący uprawnieniami do karania przedsiębiorcy.

Wspólnie przyjrzymy się bliżej sankcjom, stanowiącym reakcję na niezgodne z prawem środowiskowym postępowanie, z jakimi w praktyce może spotkać się przedsiębiorca.

Celem jest zapoznanie uczestników z najczęściej wymierzanymi karami w ochronie środowiska, zasadami ich ustalania oraz organami właściwymi do podjęcia prawnie przewidzianych działań.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!