Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami podczas prac związanymi z użytkowaniem wózków jezdniowych.

Zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650, z późn. zm.) ma na celu ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń. Jest to nowy akt prawny, który zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia pojęcia organizatora prac,
 • zmiany wymogów kwalifikacyjnych,
 • wprowadzenia obowiązku prowadzenia prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego na podstawie pisemnego polecenia,
 • wprowadzenia obowiązku opracowania przez organizatora prac instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych.

Obejmuje ono, oprócz innych urządzeń technicznych, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, które charakteryzują się znacznie większym poziomem zagrożeń związanych z eksploatacją, niż  pozostałe rodzaje wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych transport zakładowy, logistykę, bezpieczeństwo i higienę pracy bądź nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program szkolenia

 • Cele opracowania nowego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Wózki jezdniowe – zakres regulacji
 • Podstawowe zasady eksploatacji wózków jezdniowych
 • Kwalifikacje – wózki podnośnikowe
 • Kwalifikacje – pozostałe wózki jezdniowe
 • Nowe instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych
 • Obowiazujące zasady przed dopuszczeniem do pracy operatora wózka
 • Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
 • Polecenie pisemne – treść
 • Sprawdzenie stanu technicznego wózków jezdniowych
 • Ochrona pieszych
 • Przewożenie i podnoszenie osób
 • Załadunek i rozładunek środków transportu
 • Wózki z silnikami spalinowymi oraz zagrożenie wybuchem

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników
i obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!