Obszar prawa żywnościowego jest niewątpliwie obszarem intensywnie zmieniającym się. Śledzenie pojawiających się zmian jest kluczowe, ale w wielu przypadkach niewystarczające dla zapewnienia zgodności. Nie tylko lektura publikacji aktów prawnych, ale również analiza ich interpretacji, naruszeń przywoływanych w decyzjach organów nadzoru oraz sądów daje dopiero pełen obraz i zrozumienie.

W trakcie szkolenia:

 • przestawione zostaną najważniejsze zmiany ich interpretacje,
 • omówione zostaną przykłady naruszeń prawa,
 • przeprowadzona zostanie analiza studium przypadku,
 • poddane zostaną dyskusji tematy będące obecnie „na topie”

Program szkolenia

 • Podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach prawa w 2018 r.
 • Przykłady naruszeń prawa żywnościowego, w tym między innymi:
  • „Margaryna półtłusta z dodatkiem masła”
  • „Tłuszcz roślinny EXTRA”
  • „EKO  człon nazwy fantazyjnej?”
  • „Alergeny w kodzie QR?”
  • „Mieszanie składników a termin min trwałości”
  • inne
 • Znakowanie:
  • Błędy – analiza przykładu
  • Produkty z pogranicza niejasności w wymaganiach i interpretacji – ciekawy kazus
 • Tematy „na topie”, w tym:
  • Betaglukan:  opinie EFSA, znakowanie: dozwolone oświadczenia zdrowotne fizjologiczne i o zmniejszeniu ryzyka choroby,
  • Melamina – zagrożenia i obowiązki
  • Zasada przenoszenia – jakie podejście przyjąć w trakcie audytu?
  • Żywność ekologiczna

Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, w których dyskusja i ćwiczenia zajmują znaczącą ilość czasu.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).