Kiedy potrzebne jest polecenie wykonania prac?
W jaki sposób należy przeprowadzać prace eksploatacyjne?

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne.

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Brak jest publikacji oraz innych publicznie dostępnych materiałów, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych w nich wymagań prawnych.

Obecne wymagania obejmują przede wszystkim:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492).
 • Nowelizację ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.11.205.1208),
 • Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830)

Oferowane przez nas szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie na organizację nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do wewnętrznej weryfikacji realizacji tych obowiązków w przedsiębiorstwie.

Szkolenie obejmuje wykład wraz z prezentacją oraz praktyczne wskazówki w zakresie realizacji wymagań w bieżącej pracy. Przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci energetycznych, w szczególności pracowników:

 • działów technicznych zajmujących się utrzymaniem maszyn i obiektów,
 • obsługujących urządzenia i instalacje energetyczne,
 • służb bhp,
 • zajmujących się utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, odpowiedzialnych za zapewnienie wymaganych procedur bezpieczeństwa.

Program szkolenia

 • Zmiany w wymaganiach prawnych spowodowane nowym rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Instrukcje eksploatacji.
 • Wymagania przy wykonywaniu prac przy urządzeniach energetycznych.
 • Prace we wnętrzach urządzeń energetycznych.
 • Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach.
 • Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
 • Polecenia wykonania prac.
 • Prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia – zabezpieczenia miejsca wyłączenia (LOTO).
 • Kwalifikacje energetyczne – kiedy są wymagane i kiedy należy je odnawiać?
 • Przeglądy instalacji elektrycznych – Prawo budowlane.
 • Szkolenie obejmuje wykład wraz z prezentacją oraz praktyczne wskazówki w zakresie realizacji wymagań w bieżącej pracy.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!