Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, któremu uległ pracownik, jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Bardziej restrykcyjne wymagania przyjmują na siebie przedsiębiorstwa, wdrażające systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001 lub PN-N-18001). Zobowiązane są one bowiem do rejestrowania i analizowanie również informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. Każde takie zdarzenie powinno zostać wnikliwie przebadane, a wyciągnięte wnioski mają nas doprowadzić do ustalenia działań eliminujących bezpośrednie przyczyny zaistniałych zdarzeń. Istotą całego problemu jest „efektywność” przeprowadzenia procesu analizy. Nieskuteczne przeprowadzenie badania przyczyn nie doprowadzi nas do ustalenia właściwych działań, co może spowodować, że problem będzie się powtarzał.

Na organizowanym przez nas szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. w jaki sposób definiować rodzaje incydentów, które maja wpływ na bezpieczeństwo ludzi (wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, awarie). Uczestnicy zapoznają się z zasadami badania incydentów, narzędziami umożliwiającymi dotarcie do przyczyn źródłowych oraz wyboru właściwej metody do analizy.

Szkolenie, oprócz części teoretycznej, jest przede wszystkim nastawione na realizację ćwiczeń praktycznych: określenie grupy wykonującej analizę, zebranie i przeanalizowanie danych dotyczących incydentu oraz ustalenie działań eliminujących przyczynę. W przypadku szkoleń dedykowanych, możliwe jest zorganizowanie warsztatów praktycznych na terenie firmy w oparciu o przykłady własne klienta.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

 • Wprowadzenie do zagadnienia analizy przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)
 • Definiowanie zagadnień
  • Różne definicje wypadków (przepisy prawne, normy)
  • Definicje innych zdarzeń (w tym incydent, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zagrożenie wypadkiem, niebezpieczne zachowanie, awarie, itd.)
  • Definiowanie elementów procesu
 • Wypadki w Polsce i na świecie (dane, wskaźniki)
 • Wymagania prawne w zakresie wypadkowości
  • Wypadek przy pracy
  • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
  • Wypadek w drodze do i z pracy
  • Wypadek pracownika zatrudnionego na innej formie niż umowa o pracę
  • Wypadek pracownika z agencji pracy tymczasowej
  • Wypadek pracownika wykonawcy zewnętrznego
 • Modele wypadków
 • Cele i proces dochodzenia do przyczyn powstałych incydentów (proces 7P, Metoda Rozwiąż problem: zidentyfikuj problem, zdefiniuj problem, zbierz i przeanalizuj dane, określenie przyczyny źródłowej, wygeneruj i wybierz rozwiązania, wdróż i kontroluj podjęte działania)
 • Pozyskiwanie informacji o zaistniałych incydentach (zdarzeniach wypadkowych)
 • Zbierania danych (np.: 5W1H)
 • Narzędzia do analizy incydentów (zdarzeń wypadkowych) w tym m.in.:
  • TOL, Drzewo przyczyn, Drzewo błędów, Układ przyczynowo-skutkowy, Diagram Ishikawy,
   5 Why – omówienie zasad i ćwiczenia praktyczne
 • Ustalanie działań naprawczych (korekcyjnych), korygujących i zapobiegawczych
 • Dyskusja (pytania uczestników)

 

Integralną częścią szkolenia są warsztaty praktyczne. Przygotowane ćwiczenie odnoszą się do realnych przykładów wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe.