Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska to skomplikowana sieć regulacji, z którą zmaga się każdy specjalista ds. ochrony środowiska. Na co dzień borykamy się
z problemem ustalenia jakie obowiązki musi spełnić zakład, aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i uniknąć negatywnych skutków ich nieprzestrzegania.

Jednak znalezienie odpowiedzi na pytanie „co trzeba zrobić?” to tylko połowa sukcesu. Zaraz bowiem pojawia się pytanie „jak trzeba to zrobić?”. Aby znaleźć na nie odpowiedź, konieczne jest poznanie kilku prostych zasad jakie rządzą samym postępowaniem administracyjnym, w ramach którego tak naprawdę realizowana jest większość ciążących na przedsiębiorcach obowiązków środowiskowych. Ich poznanie z pewnością ułatwi codzienną pracę, a przede wszystkim da poczucie pewności, że podjęte przez nas działania nie będą w przyszłości kwestionowane.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nakierowanym na przystępne, szczegółowe, a przede wszystkim praktyczne wyjaśnienie podstawowych zasad jakimi rządzi się postępowanie przed organami ochrony środowiska.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu poznasz podstawowe zasady rządzące postępowaniem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska, dowiesz się jak kwestionować rozstrzygnięcia niekorzystne dla Twojego przedsiębiorstwa oraz jakie prawa Ci przysługują.
To z pewnością ułatwi codzienne zmagania z prawem ochrony środowiska.

Uczestnictwo w spotkaniu to doskonała okazja, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.  Ile może trwać postępowanie? Co zrobić, gdy podjęte rozstrzygnięcie jest dla Zakładu niekorzystne? Jak unikać sytuacji, w której mimo korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia Zakład nie będzie mógł funkcjonować „środowiskowo”?

Na najczęściej postawione pytania i pojawiające się wątpliwości odpowie jeden z naszych ekspertów.

Program szkolenia

 • Regulacje ochrony środowiska a prawo administracyjne. Źródła prawa administracyjnego
  w zakresie ochrony środowiska, w tym omówienie znaczenia Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o wydanie pozwoleń środowiskowych.
 • Organy ochrony środowiska i ich właściwość w poszczególnych kwestiach środowiskowej działalności przedsiębiorcy. Znaczenie właściwości dla ważności pozwoleń.
 • Omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasadami obowiązującymi w postępowaniu
  o wydanie decyzji (pozwoleń) środowiskowych, w tym m.in.

  • zasada przyjaznej interpretacji przepisów,
  • zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,
  • zasada udzielania informacji,
  • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu,
  • zasada trwałości decyzji administracyjnych.
 • Szczególne tryby postępowania na przykładzie zgłoszenia produktu ubocznego oraz opłat
  za usługi wodne.
 • Terminy załatwienia sprawy, czyli jak rodzić sobie z przedłużającym się postępowaniem.
 • Wniosek o wydanie decyzji i co dalej? Omówienie przebiegu postępowania przed organami ochrony środowiska na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • wszczęcie postępowania,
  • przebieg postępowania,
  • udział przedsiębiorcy w postępowaniu,
  • udział innych organów w postępowaniu i jego znaczenie dla decyzji, która ma zostać wydana – rola opinii i uzgodnień w toczącym się postępowaniu.
 • Rozstrzygnięcia podejmowane przez organy administracji ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń zintegrowanych.
 • Kwestionowanie pozwoleń środowiskowych i innych rozstrzygnięć administracyjnych,
  czyli praktyczne wskazówki w zakresie procedury odwoławczej. Omówienie podstawowych zasad kwestionowania rozstrzygnięć organów przed sądem.
 • Nadzwyczajne tryby postępowania, czyli dlaczego mimo wydania decyzji przedsiębiorca nie może spać spokojnie.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!