Zdecydowana większość działań, za które odpowiedzialna jest Państwa firma, ma wpływ na klimat. Ideą stojącą za śladem węglowym jest stworzenie podstaw, dzięki którym można ilościowo porównywać jego wpływ na klimat. Ślad węglowy może reprezentować emisję gazów cieplarnianych przez osobę fizyczną, organizację, zakład produkcyjny lub produkt. Może on być wykorzystany jako wymierny dowód na to, jak produkt lub firma wpływa na klimat, biorąc pod uwagę cały łańcuch wartości produktu lub usługi. Stworzenie kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju wymaga konkretnych informacji na temat wpływu procesów i produktów firmy. Informacje te przekazywane są w formie analiz cyklu życia, bilansów ekologicznych oraz analiz zasobów i efektywności ekologicznej.

Program szkolenia

 • Zrozumienie śladu węglowego (carbon footprint- PCF) i jego wpływu.
 • Standardy obliczania śladu węglowego oraz uwarunkowania prawne.
 • Emisje bezpośrednie.
 • Emisje pośrednie i inne.
 • Jak działa ślad węglowy?
 • Jak i po co obliczać ślad węglowy w Twojej organizacji?
 • Dlaczego zwalczanie śladu węglowego jest niezbędne?
 • Podsumowanie

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.
Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia:

 • 700 zł netto/osobę
 • 600 zł netto/osobę – dla klientów ESQULA

 • Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

  Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.