Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych

Czy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych?

Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy chcieliby Państwo zidentyfikować rolę swojej organizacji i podstawowe wymagania związane z transportem towarów niebezpiecznych do których spełnienia jesteście Państwo zobowiązani, bez wgłębiania się w otchłanie tajemnej wiedzy specjalistycznej?
Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieli Państwo twierdząco, to niniejsze szkolenie jest dedykowane wprost dla Państwa! Oferowane szkolenie, jego zakres i tematyka, dostosowane zostały do potrzeb osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i/lub ochrony środowiska. Osobom tym nie jest potrzebna szczegółowa wiedza dotycząca zasad klasyfikacji towarów niebezpiecznych czy zasad budowy cystern. Specjalistom tych obszarów niezbędna jest podstawowa wiedza pozwalająca określić rolę pełnioną przez ich przedsiębiorstwo w transporcie ADR oraz zakres obowiązków a także wiedza pozwalająca zidentyfikować potrzebę skorzystania z usług zawodowych doradców ds. ADR (DGSA).

Korzyści wynikające ze szkolenia:

Przystępne i usystematyzowane przedstawienie wiedzy pozwoli Państwu odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Czego i kogo dotyczą wymagania ADR?
 • Czy moje przedsiębiorstwo podlega wymaganiom ADR i jakie w związku z tym mam obowiązki?
 • Czy są ilości lub rodzaje towarów niebezpiecznych wyłączonych spod przepisów ADR?
 • Kim jest doradca ds. ADR i kto ma obowiązek wyznaczenia takiego podmiotu?
 • Kto w mojej organizacji powinien przejść odpowiednie szkolenia i jakie dokumenty w związku z tym będą wymagane?

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz/lub ochrony środowiska.

Program szkolenia

 • Źródła regulacji w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
 • Kogo dotyczą wymagania w zakresie transportu towarów niebezpiecznych – uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych oraz zakres ich obowiązków, w tym obowiązków:
  • nadawcy,
  • odbiorcy,
  • załadowcy,
  • rozładowcy,
  • pakującego,
 • Definicja towarów niebezpiecznych i ich klasyfikacja – zasady korzystania z wykazu towarów niebezpiecznych
 • Odpady a ADR – nadawanie / przewóz odpadów.
 • Omówienie włączeń całkowitych i częściowych.
 • Doradca ds. ADR oraz zakres jego obowiązków – kiedy przedsiębiorstwo ma obowiązek posiadania doradcy?
 • Obowiązki sprawozdawcze, zasady sporządzania sprawozdań.
 • Wymagania oraz zasady szkolenia personelu.
 • Omówienie procedur nadawczych
  • znaki i nalepki ostrzegawcze – zasady znakowana towarów niebezpiecznych,
  • podstawowe wymagania dla opakowań,
  • dokumentacja.
 • Oznakowanie ADR vs. CLP – różnice, zasady pierwszeństwa.
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – dyskusja i konsultacje.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie dotyczące podstaw w zakresie ADR nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

 • 600 zł netto/osobę (słownie: sześćset złotych)
 • 500 zł netto/osobę (słownie: pięćset złotych) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.