Nowe wymagania dla nadawców i odbiorców towarów wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

18 kwietnia 2017r. weszła w życie nowa ustawa o monitowaniu drogowego przewozu towarów nakładające na przedsiębiorstwa nowe rygorystyczne obowiązki

Ustawa zwana potocznie pakietem transportowym, nie dotyczy (jakby nazwa wskazywała) tylko firm transportowych – jej zapisy w główniej mierze dotyczą firm wysyłających transportem drogowym swoje towary lub firm, które te towary odbierają.

Nowe przepisy  wprowadzają szereg obowiązków związanych z rejestrowaniem przewozów w systemie celnym. Obowiązek rejestrowania spoczywa na firmach wysyłające towary a potwierdzanie dostaw na firmach odbierających.

Ustawa dotyczy m.in. takich towarów jak: benzyny, oleje napędowe, oleje smarowne, alkohol etylowy, preparaty smarowne, dodatki do olejów, płyny hydrauliczne.

Ustawodawca przewidział bardzo wysokie kary do 46% wartości towaru, który podlega zgłoszeniu. Nie wszystkie przewozy podlegają obowiązkowi rejestracji – w ustawie znajdziemy tez kilka wyłączeń. Ważną kwestią jest sam katalog towarów objętych nowym obowiązkiem, który może być rozszerzany na podstawie Rozporządzenia – i już pojawiają się informacje o nowych produktach, które ma objąć ustawa.

Program szkolenia

 • Zakres podmiotowy ustawy – kogo dotyczą przepisy ustawy?
 • Zakres przedmiotowy ustawy:
  • Jakie produkty podlegają przepisom o monitorowaniu?
  • Czy ustawa będzie obejmować również wybrane kategorie odpadów?
 • Rola i obowiązki podmiotów podlegających systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów.
  • Podmiotu wysyłającego
  • Nadawcy
  • Przewoźnika
  • Podmiotu odbierającego
  • Odbiorcy
 • Procedury obowiązujące w związku z przewozem towarów podlegających systemowi
  • Przewóz krajowy
  • Przewóz międzynarodowy,
  • Przewóz tranzytowy
 • Warunki i zasady dokonywania zgłoszeń, uzupełnień i aktualizacji
  • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych
  • Wymagania dla dokonywanych zgłoszeń
 • Organy odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z ustawy
  • Organy kontrolne
  • Sankcje karne za brak realizacji obowiązków
 • Problemy związane z obowiązywaniem systemu  – dyskusja i konsultacje.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (7 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

Artur Tokarz

Bez-nazwy