Dowiedz się jakie zmiany zaszły w normie ISO 9001!

23 września 2015 roku została wydana nowa norma ISO 9001.

Nowa wersja normy zawiera wiele istotnych zmian w stosunku do standardu z 2008 roku. Przede wszystkim nowelizacja w dużym stopniu odnosi się do firm usługowych, zmieniając treści punktów na łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia – np. słowo „wyroby” ma być zastąpione określeniem „towary i usługi”. Co więcej, silniejszy nacisk położony został na konieczność uwzględnienia ryzyka w prowadzonej działalności. Nowe zapisy normy ISO 9001:2015 mają szansę ukierunkować firmy na doskonalenie systemu zarządzania jakością, co powinno być korzystne dla każdej organizacji. Proponowana jest również m.in. większa integracja systemów zarządzania, prowadząca do uzyskania efektu synergii oraz promowanie korzystania z nowoczesnych metodyk i technologii.

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:

 • wyjaśnimy Ci istotę i cele zmian w normie ISO 9001:2015,
 • dowiesz się jak interpretować nowe wymagania normy ISO 9001:2015,
 • dowiesz się jakie działania musisz podjąć jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie systemu (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. SZJ), aby dostosować działalność organizacji do nowej wersji normy.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie bądź nadzorowanie systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia

 • Cele zmian w normie ISO 9001:2015
 • Sposób wprowadzenia planowanych zmian
 • Nowa struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL
 • Interpretacja nowych zapisów normy ISO 9001:2015
  • Zmiana terminologii – wyjście naprzeciw firmom usługowym
  • Określenie zainteresowanych stron w systemie zarządzania jakością, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań
  • Wzmocnienie podejścia procesowego w zarządzaniu jakością, określenie ryzyka dla zgodności towarów i usług wraz z zadowoleniem klienta
  • Planowania działań zmierzających do eliminacji ryzyka
  • Zwiększone wymagania dotyczące przywództwa
  • Nowe podejście do terminologii związanej z nadzorowaniem dokumentów i zapisów
  • Zmiana wymagań dotyczących udokumentowanych procedur
  • Monitorowanie i pomiary- ukierunkowane na osiąganie mierzalnych wyników, analizę wyników monitorowania
  • Rezygnacja z oddzielnego wymagania „działania zapobiegawcze”
  • Przegląd zarządzania – omówienie strategicznych kierunków organizacji
 • Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarzadzania (Pełnomocników, Specjalistów ds. systemów zarządzania) w zakresie dostosowania organizacji do nowych wymagań
 • Podsumowanie zmian, przygotowanie harmonogramu prac dostosowujących organizację do wymagań nowego standardu
 • Dyskusja oraz wymiana doświadczeń

Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, w których ćwiczenia zajmują znaczącą ilość czasu.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenie poprowadzi

Andrzej Kwocz

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

 • 600 zł netto/osobę (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych)
 • 500 zł netto/osobę (słownie: pięćset złotych) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.