Warsztaty dla pracowników produkcji odpowiedzialnych za jakość wyrobów

Zainteresowanie kreowaniem jakości jest tak stare jak sama ludzkość. Jakość nigdy nie była łatwa do osiągnięcia i nigdy nie mogła być pozostawiona przypadkowi, jest bowiem dziełem zbiorowego wysiłku.

Każdy producent jak i dostawca aby osiągnąć jak największe obroty musiał dbać o to aby jego produkty były jak najlepsze. Dlatego większość producentów wdrożyła i utrzymuje systemy zarządzania jakością, posiada zespoły zajmujące się zapewnieniem jakości oraz wychwyceniem najczęściej występujących braków, opracowaniem nowych metod które pozwoliłyby im na znalezienie przyczyn występowania niezgodności.

Firmy, mając na uwadze jakość swoich wyrobów, coraz częściej stosują innowacyjne rozwiązania technologiczne, poprawiają organizację i procesy, aby zwiększyć przewagę nad konkurencją. Bez rozwoju podjętych rozwiązań może się jednak okazać, że konkurencja nas dogania. Wdrażanie innowacji zwykle pociąga za sobą konieczność ponoszenia wysokich kosztów, a wynik procesu w znacznym stopniu zależny jest od jego prawidłowego przygotowania i nadzoru. Alternatywą dla procesu innowacji może być wprowadzenie systemów Lean i Kaizen.

Lean Manufacturing jest systemem, którego wdrożenie prowadzi do redukcji kosztów oraz maksymalizacji zysków poprzez eliminację wszystkich strat z procesów wytwarzania. System ten uwzględnia wszystkie nowoczesne techniki zarządzania procesami wytwórczymi i pozwala szacować ich koszty celem eliminacji. Kaizen (oznaczające w języku japońskim ciągłe doskonalenie) jest metodologią zarządzania, która przekonuje, że małe lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą docelowo większe efekty niż duża reorganizacja firmy przeprowadzana raz na jakiś czas.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie świadomości w zakresie filozofii Kaizen, koncepcji „szczupłego zarządzania” (Lean), uwypuklenie wymagań konsumentów w odniesieniu do produkowanych wyrobów a także rozbudowanie świadomości z zakresu klientów wewnętrznych.

Szkolenie przedstawione jest w bardzo przystępnej formie, zrozumiałej dla pracowników operacyjnych. Jednocześnie warsztaty przeprowadzone są w nowoczesny, bardzo niekonwencjonalny sposób, ich efektem jest zmotywowanie pracowników do pełnego zaangażowania w ciągłe doskonalenie, tym samym do stworzenia takich warunków, by pracownik sam chciał tak pracować, jak się od niego oczekuje.

Do kogo kierowane są warsztaty

Warsztaty kierowane są do zakładów produkcyjnych, które stwierdzają, że pracownicy operacyjni odpowiedzialni za jakość wyrobów:

 • Nie przykładają należytej roli do czystości stanowiska pracy
 • Popełniają błędy, wymuszające poprawki
 • Nie rozumieją kluczowej roli klientów
 • Myślą, że konkurencja jest daleko za nimi i dlatego mogą sobie pozwolić na rezygnację z ciągłego poprawiania jakości samego produktu
 • Nie są nastawieni na ciągłe doskonalenie
 • Boją się zmian i nie chcą się w nie angażować
 • Nie znają metodologii wspomagających rozwiązywanie problemów

Opis metodyki i czas trwania szkolenia

 • Szkolenie dla jednej grupy trwa 8 godzin – podzielonych na cztery moduły.
 • Każda grupa szkoleniowa może liczyć około 12 – 20 osób (pracownicy operacyjni).
 • Miejsce przeprowadzenia szkolenia na terenie fabryki.
 • Szkolenie przeprowadzone jest w formie warsztatów praktycznych. Zasadniczą częścią zajęć są cztery gry, stanowiące praktyczne zastosowanie omawianych w modułach aspektów teoretycznych:
  • Ocena standardów;
  • Podejście procesowe i komunikacja w zespołach;
  • 5S w procesie produkcyjnym i rozwiązywanie problemów;
  • Symulacja zorganizowania procesu produkcyjnego.
 • Program szkolenia uwzględnia:
  • Budowanie świadomości istnienia klientów wewnętrznych: „Jestem klienta procesu przede mną”.
  • Kształtowanie świadomości standardu pracy, definiowanie wad/problemów – podstawy Lean Manufacturing.
  • Rozwiązywanie problemów – omówienie narzędzi stosowanych do efektywnego rozwiązywania problemów
  • Znaczenie porządku i przejrzystości stanowiska pracy, omówienie zasad 5S
  • Ciągłe doskonalenie i nastawienie na zmiany – wstęp do filozofii Kaizen
  • Zasady ciągłego przepływu w procesie produkcyjnym,  MUDA – główne marnotrawstwa, doskonalenie/zmiany w małych krokach.

Założenia dotyczące tematyki warsztatów

 • Błędy w biznesie są kosztowne ze względu na stracony czas, stracone zyski, utraconych klientów i niewykorzystane okazje do doskonalenia się. W porównaniu z tymi kosztami, zrobienie czegoś za pierwszym razem jest wyraźnie tańsze.
 • Nie każdemu udaje się pracować unikając zupełnie usterek, ale jak powiedział kiedyś T.J. Watson: „Lepiej jest mierzyć ku doskonałości i chybić, niż mierzyć ku niedoskonałości i trafić”.
 • Aby uniknąć poprawiania wyrobów, tworzenia się tzw. „fabryk w fabryce”, kluczowym jest budowanie świadomości pracowników operacyjnych i rozbudowa ich orientacji na dokładne wykonywanych przez siebie czynności.