Realizacja obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wraz z dokumentacją eksploatacji obiektu budowlanego

Gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Podczas warsztatów uczestnik dowie się co obejmuje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego a jakich obiektów nie obejmuje.

Warsztaty mają na celu odpowiedzieć na pytania:

 • Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty (opisane poniżej) – czy i kiedy powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego?
 • Kiedy należy założyć książkę obiektu budowlanego i w jaki sposób ją prowadzić przez okres jego użytkowania?
 • Kiedy powinny być dokonywane wpisy do książki oraz dla jakich sytuacji jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu?
 • Jakie dane muszą zawierać wpisy do książki obiektu oraz co musi je cechować?

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

 • Jakie inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu podlegają również przekazaniu właścicielom obiektów budowlanych?
 • Co właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu?

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Prawa budowlanego
 • Obowiązki Właściciela lub Zarządcy
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów budowlanych
 • Obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych
 • Tworzenie harmonogramu przeglądów
 • Tworzenie planu remontów
 • Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
 • Panel dyskusyjny

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!