Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie wdrożenia wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla BWI Poland Technologies Sp. z o.o.