Przeprowadziliśmy konsultacje z zakresu pomocy we wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 dla SystemTeknik Poland Sp. z o. o.