Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowania systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego do wymagań nowych norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Bioagra S.A.